A1D2-1100 / A1D2-1300 / A1D2-1800 BÖLÜNMÜŞ SET (SPLIT SET)

Yüksek mukavemetli çelik boru ile kubbeli bir plakadan oluşur. Çelik boru, uzunluğu boyunca yarıklıdır. Bir ucu bir matkap deliğine kolayca yerleştirilmek üzere koniktir ve diğeri yatak plakasını tutmak için kaynaklı bir halka flanşına sahiptir. Yatak plakası yerinde olduğunda, boru, deliği oluşturan standart perküsyon matkabı kullanılarak biraz daha kü.ük bir deliğe sürülür. Kaya bulonu tüpü yerine oturtulduğunda, yarığın tam uzunluğu daralır ve tam kontak boyunca kayaya karşı radyal basınç uygulanır. Genellikle bir dakikadan daha kısa sürede hızlı bir şekilde monte edilebilir. Kurulum birkaç basit adımda yapılabilir. Delik açılır, sondaj makinesi çeliği bir sürücü ile değiştirilir. Plaka, boru üzerinde kaydırılır. Boru, sondaj makinesi ile içeri itilir.

Kullanım Alanları : Yol Tünelleri, Maden Tavanları, Maden Ayakları, Taş Ocakları, Su Kanalları, Kuyu Duvarları, Drenaj Kanalları, Yeraltı Depolama Kanalları, Demiryolu Kabloları, Taşıma Bandları, Yüzey Kazıları.

Kullanım Avantajları : Hızlı Kurulum, Düşük Maliyet, Performans Desteği, Acil Destek, Hiçbir Özel Ekipman Gerektirmemesi, Radyal ve Eksenel Aktif Destek, Asgari Gerilme Yığılması, Sade Tasarım.

A1D2-1100 A1D2-1300 A1D2-1800
Boru Çapı 33 mm 39 mm 46 mm
Tüp Kalınlığı 2 mm 2,5 mm 3 mm
Ağırlık 1,40 Kg/Metre 2,16 Kg/Metre 2,83 Kg/Metre
Kopma Yükü 110 KN 130 KN 180 KN
Çelik Uzama Aralığı 18 y %25 18 y %25 18 y %25